Titan

Titan

TITAN je ptios devoobrbc centrum, v zkladnm proveden s hladkm stolem vybavenm zvitovmi otvory nebo T-drkami a automatickou vmnou nstroj. Uren je pro vrobu tvarov sloitch nbytkskch dl, devnch nebo polystyrnovch model pro slvrny kov apod. Zkladn konstrukce stroje je tvoena svaenci z plechovch vpalk, kter jsou nsledn hny ke snen vnitnho pnut a obrobeny. Charakteristickm rysem je portlov konstrukce pnku (mostu).

 • Pohyb v jednotlivch osch je realizovn servo. y, kter pohnj ozuben pastorky, dky kterm se jednotliv sti stroje vzjemn pohybuj po pesnm linernm kulikovm veden. Pastorky a linernch veden jsou automaticky mazny tukem z centrlnho mazacho agregtu.
 • Hlavn frzovac agregt o vkonu 12kW (S6) je vodou chlazen elektroveteno s max. otkami 22.000 / min. Veteno je vybaveno pneumaticky ovldanm uvolnnm nstroj s kuelovou stopkou HSK F63 a jeho rotor je uloen v keramickch loiskch.
 • Obrbn polotovar se upn na hladk stl pomoc mechanickch upnek do zvitovch otvor nebo do T-drek. Alternativou hladkho stolu je stl rastrov, ve kterm je rozvedeno vakuum pro upnn obrobk. Jako zdroj podtlaku slou vakuov pumpa s kapacitou odsvn vzduchu min. 100m3 / hod. Stl je zpravidla rozdlen na 2 pracovit, ale lze ho tak vyuvat jako jednopracoviov po softwarovm spojen obou pracovi.   
 • Do zkladn vbavy pat rotan zsobnk nstroj se sedmi pozicemi. Max. prmr nstroj 200mm a hmotnost 5kg.

Hlavn technick parametry ady Titan

Pracovn stl

- hladk stl se zvitovmi otvory nebo T-drkami / rastrov stl
Pracovn pole - osy X, Y, Z 3.200 / 4.200 / 5.200 / 6.200 x 1.250 x 550 
Zdvih - osy X, Y, Z 3.990 / 4.990 / 5.990 / 6.990 x 1.875 x 750
Rychloposuv - osy X, Y, Z m/min 70, 70, 30
Pracovn tlak vzduchu bar 6-7
Spoteba stlaenho vzduchu l/min 300
Vstupn prmr pro odsvn 250
Pdavn vstupy tlakovho vzduchu a vakua inch 6 x 1/4" (vzduch) + 6 x 3/8" (vacuum)
Celkov pracovn plocha s ochrannm plotem 7.000 / 8.000 / 9.000 / 10.000 x 4.000 x 3.500
Hmotnost stroje 4.100 / 4.400 / 4.700 / 5.000
Instalan el. pkon 28
dc systm - SIEMENS SINUMERIC 840D - SL

Vkon hlavnho vertiklnho vetene 12  (10-S1)
Max. otky rpm 22.000
Upnac stopka nstroje - HSK F63
Chlazen elektrovetena - kapalina
Loiska elektrovetena - pedn/zadn - keramick / keramick
Vmna nstroj - automatick
Msta v rotanm zsobnku - 7
Max. prmr nstroje 200
Max. hmotnost nstroje 5


Znaen stroj Titan

 Hladk stl

Titan Zdvih v ose Z Rozmr obrobku v ose Z Rozmr obrobku v ose X Rozmr obrobku v ose Y

Titan
 321207-G5

750 mm 350 mm 3200 mm 1250 mm
Titan
421207-G5
750 mm 350 mm 4200 mm 1250 mm
Titan
 521207-G5
750 mm 350 mm 5200 mm 1250 mm
Titan
 621207-G5
750 mm 350 mm 6200 mm 1250 mm

 Rastrov stl

Titan Zdvih v ose Z Rozmr obrobku v ose Z Rozmr obrobku v ose X Rozmr obrobku v ose Y
Titan
 321207-R5
750 mm 350 mm 3200 mm 1250 mm
Titan
 421207-R5
750 mm 350 mm 4200 mm 1250 mm
Titan
 521207-R5
750 mm 350 mm 5200 mm 1250 mm
Titan
 621207-R5
750 mm 350 mm 6200 mm 1250 mm

PSLUENSTV:

 • Rozen pracovn stl v ose Y na 1500; 2000; 2500; 3000 mm
 • Zvten zdvih v ose Z na 1000; 1250; 1500 mm
 • Hlavn vertikln veteno chlazen vodou:
  10kW (S1; max. 22.000/min.; HSK F63)
  11kW (S1; max. 22.000/min.; HSK F63)
  12kW (S1; max. 22.000/min.; HSK F63)
  15kW (S1; max. 22.000/min.; HSK F63)
  16kW (S1; max. 22.000/min.; HSK F63)
 • Rotan zsobnk nstroj s 9, 12, 14 pozicemi
 • Bon vsuvn zsobnk nstroj s 12 pozicemi
 • Podven vsuvn zsobnk s 12 pozicemi
 • Psov dopravnk pro vynen devnho odpadu
 • Laserov projektor pro zobrazen konenho tvaru obrobku na desku polotovaru
 • Vakuov pumpa 150 m3/hod; 200 m3/hod; 235m3/hod
 • TITAN je ptios devoobrbc centrum, v zkladnm proveden s hladkm stolem vybavenm zvitovmi otvory nebo T-drkami a automatickou vmnou nstroj. Uren je pro vrobu tvarov sloitch nbytkskch dl, devnch nebo polystyrnovch model pro slvrny kov apod. Zkladn konstrukce stroje je tvoena svaenci z plechovch vpalk, kter jsou nsledn hny ke snen vnitnho pnut a obrobeny. Charakteristickm rysem je portlov konstrukce pnku (mostu).
 • Pohyb v jednotlivch osch je realizovn servo. y, kter pohnj ozuben pastorky, dky kterm se jednotliv sti stroje vzjemn pohybuj po pesnm linernm kulikovm veden. Pastorky a linernch veden jsou automaticky mazny tukem z centrlnho mazacho agregtu.
 • Hlavn frzovac agregt o vkonu 12kW (S6) je vodou chlazen elektroveteno s max. otkami 22.000 / min. Veteno je vybaveno pneumaticky ovldanm uvolnnm nstroj s kuelovou stopkou HSK F63 a jeho rotor je uloen v keramickch loiskch.
 • Obrbn polotovar se upn na hladk stl pomoc mechanickch upnek do zvitovch otvor nebo do T-drek. Alternativou hladkho stolu je stl rastrov, ve kterm je rozvedeno vakuum pro upnn obrobk. Jako zdroj podtlaku slou vakuov pumpa s kapacitou odsvn vzduchu min. 100m3 / hod. Stl je zpravidla rozdlen na 2 pracovit, ale lze ho tak vyuvat jako jednopracoviov po softwarovm spojen obou pracovi.   
 • Do zkladn vbavy pat rotan zsobnk nstroj se sedmi pozicemi. Max. prmr nstroj 200mm a hmotnost 5kg.

dc systm:

 • Centrum je vybaveno modernm dcm systmem SIEMENS SINUMERIC 840 D – SL a obslunm programem ALPHA-CAM pracujcm pod WINDOWS XP
 • Pracovn prosted programu ALPHA-CAM je zobrazovno na 19“ LCD monitoru ve skni rozvade krytm plexisklem. Program lze ovldat z klvesnice a optickou my, kter jsou na obslunm pultu umstnm na bon stn skn rozvade. Po naprogramovn lze stroj ovldat pomoc penosnho runho ovladae.
 • Program ALPHA-CAM umouje programovn pomoc parametr nebo maker, import dat z CAD systm (UNIGRAFIC) pomoc DXF soubor a grafickou simulaci prbhu opracovn. Graficky lze zobrazovat rozmstn konzol s upnacmi bloky, typy nstroj, zsobnky nstroj a dal.
 • dc moduly systmu lze vzdlen propojit pes internet se servisnm stediskem HOUFEK.
 •     . - .


 
". " "" "Buldog"            »


» -
» ECO 2500

»